Oversikt over redaktørene som bidrar i navnearbeidet

Navneredaktører med ansvar for utvalgte artsgrupper i perioden 2023-2025

Artsgrupper Redaktør Organisasjon Virketid Tilholdsby
armfotinger og kinorhyncher Brachiopoda, Kinorhyncha Andreas Altenburger UiT – Norges arktiske universitetsmuseum 2023-2025 Tromsø
biller og vepser Coleoptera, Hymenoptera Frode Ødegaard NTNU Vitenskapsmuseet 2023-2025 Trondheim
flerbørstemarker og nakensnegler Polychaeta, Nudibranchia Torkild Bakken NTNU Vitenskapsmuseet 2023-2025 Trondheim
fugler Aves BirdLife Norge ved Andreas Winnem BirdLife Norge, tidl. Norsk Ornitologisk Forening 2023-2025 Trondheim
hjuldyr  Rotifera Erling Brekke Rådgivende Biologer AS 2023-2025 Bergen
karplanter Pteridophyta, Magnoliophyta, Pinophyta Charlotte Bjorå Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
lav [Lichenes] Einar Timdal Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
mangefotinger Myriapoda Per Djursvoll Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2023-2025 Bergen
marine hoppekreps Copepoda Tone Falkenhaug Havforskningsinstituttet 2022-2025 Bergen
mikroalger [div. Chromista, Plantae, Bacillariophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Protozoa, Alveolata] Wenche Eikrem Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
moser Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta Kristian Hassel NTNU Vitenskapsmuseet 2023-2025 Trondheim
nebbmunner Hemiptera Anders Endrestøl Norsk Institutt for naturforskning 2023-2025 Oslo
nesledyr Cnidaria Luis Felipe Martell Hernandez Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2023-2025 Bergen
sommerfugler Lepidoptera Leif Aarvik Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
sopper Fungi Katriina Bendiksen Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
svamper  Porifera Francisca Maria Correia de Carvalho Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2023-2025 Bergen
tanglopper Amphipoda Anne Helene Solberg Tandberg Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2023-2025 Bergen

Navneredaktører som deler ansvar for utvalgte artsgrupper i perioden 2023-2025

Artsgrupper Redaktør Organisasjon Virketid Tilholdsby
rettvinger, saksedyr og kakerlakker Orthoptera, Dermaptera, Blattodea Hallvard Elven Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
rettvinger, saksedyr og kakerlakker Orthoptera, Dermaptera, Blattodea Lars Ove Hansen Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo
tovinger Diptera Torbjørn Ekrem NTNU Vitenskapsmuseet 2023-2025 Trondheim
tovinger Diptera Geir Søli Naturhistorisk museum, Oslo 2023-2025 Oslo

 

 

Selv om Artsdatabanken samarbeider med en rekke eksperter, er det fortsatt mange artsgrupper som mangler navneredaktør. Om du er ansatt ved en norsk, vitenskapelig institusjon og ønsker å bli navneredaktør for en artsgruppe som ikke er oppført i tabellene ovenfor, ta kontakt med Toril L. Moen (toril.moen@artsdatabanken.no).