Oversikt over redaktørene som bidrar i navnearbeidet

Navneredaktører med ansvar for utvalgte artsgrupper i perioden 2019-2022

Artsgrupper Redaktør Organisasjon Virketid Tilholdsby
armfotinger og kinorhyncher Brachiopoda, Kinorhyncha Andreas Altenburger UiT – Norges arktiske universitetsmuseum 2020-2022 Tromsø
biller og vepser Coleoptera, Hymenoptera Frode Ødegaard NTNU Vitenskapsmuseet 2019-2022 Trondheim
edderkopper, mosskorpioner og vevkjerringer Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones Sandra Åström Norsk Institutt for naturforskning 2019-2022 Trondheim
flerbørstemarker og nakensnegler Polychaeta, Nudibranchia Torkild Bakken NTNU Vitenskapsmuseet 2019-2022 Trondheim
fugler Aves BirdLife Norge ved Andreas Winnem BirdLife Norge, tidl. Norsk Ornitologisk Forening 2019-2022 Trondheim
hjuldyr  Rotifera Erling Brekke Rådgivende Biologer AS 2019-2022 Bergen
lav [Lichenes] Einar Timdal Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
mangefotinger Myriapoda Per Djursvoll Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen
mikroalger [div. Chromista, Plantae, Bacillariophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Protozoa, Alveolata] Wenche Eikrem Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
moser Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta Kristian Hassel NTNU Vitenskapsmuseet 2019-2022 Trondheim
nebbmunner Hemiptera Anders Endrestøl Norsk Institutt for naturforskning 2019-2022 Oslo
rankefotinger Cirripedia Henrik Glenner Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen
sommerfugler Lepidoptera Leif Aarvik Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
storkrepsgruppene Mysida og Lophogastrida  Mysida, Lophogastrida Kenneth Meland Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen
svamper  Porifera Hans Tore Rapp Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2019-2020 Bergen
tanglopper Amphipoda Anne Helene Tandberg Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen

 

Navneredaktører som deler ansvar for utvalgte artsgrupper i perioden 2019-2022

Artsgrupper Redaktør Organisasjon Virketid Tilholdsby
halekrepser Cumacea Henrik Glenner Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen
halekrepser Cumacea Kenneth Meland Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2019-2022 Bergen
karplanter Pteridophyta, Magnoliophyta, Pinophyta Mika Bendiksby NTNU Vitenskapsmuseet 2019-2021 Trondheim
karplanter Pteridophyta, Magnoliophyta, Pinophyta Charlotte Bjorå Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
rettvinger, saksedyr og kakerlakker Orthoptera, Dermaptera, Blattodea Hallvard Elven Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
rettvinger, saksedyr og kakerlakker Orthoptera, Dermaptera, Blattodea Lars Ove Hansen Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
sopper Fungi Katriina Bendiksen Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo
sopper Fungi Karl-Henrik Larsson Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2019 Oslo
tovinger Diptera Torbjørn Ekrem NTNU Vitenskapsmuseet 2019-2022 Trondheim
tovinger Diptera Geir Søli Naturhistorisk museum, Oslo 2019-2022 Oslo

 

 

Selv om Artsdatabanken samarbeider med en rekke eksperter, er det fortsatt mange artsgrupper som mangler navneredaktør. Om du er ansatt ved en norsk, vitenskapelig institusjon og ønsker å bli navneredaktør for en artsgruppe som ikke er oppført i tabellene ovenfor, ta kontakt med Tiril M. Pedersen (tiril.pedersen@artsdatabanken.no) eller Toril L. Moen (toril.moen@artsdatabanken.no).