På denne siden finner du kontaktinformasjon og bilder av et utvalg fremmede arter som er vurdert i 2018. Du finner også informasjon om hvordan bildene kan brukes.

.

Kontaktinformasjon

Åslaug Mostad, kommunikasjonsleder i Artsdatabanken

Mobil: 419 19 902
​E-post: aslaug.mostad@artsdatabanken.no

 

Et utvalg bilder av naturtyper:

 

Gymnopilus luteofolius

Soppen Gymnopilus luteofolius er vurdert til kategorien potensielt høy risiko PH

Hybridfrosk

Hybridfrosk Pelophylax esculentus er vurdert til kategorien svært høy risiko

Sandfirfisle

Sandfirfisle Lacerta agilis er en dørstokkart. Arten er vurdert til kategorien ingen kjent risiko NK.

Rødalgen gracilaria vermiculophylla

Rødalgen gracilaria vermiculophylla er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Spøkelsesmaur

Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum er ikke vurdert i 2018 fordi arten er utenfor avgrensningen.

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl Arion vulgaris er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Boakjølsnegl

Boakjølsnegl Limax Maximus er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Vandrepollsnegl

Vandrepollsnegl Potamopyrgus antipodarum er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Signalkreps

Signalkreps Pacifastacus leniusculus er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Krepsdyret Mysis relicta

Krepsdyret Mysis relicta er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Kongekrabbe

Kongekrabbe Paralithodes camtschaticus er både for fastlands-Norge og for Svalbard vurdert å utgjøre svært høy risiko SE. På Svalbard er arten en dørstokkart.

Snøkrabbe

Snøkrabbe Chionoecetes opilio er vurdert til kategorien potensielt høy risiko PH for fastlands-Norge, og svært høy risiko SE for Svalbard.

Mnemiopsis leidyi (Amerikansk lobemanet) 

Mnemiopsis leidyi (Amerikansk lobemanet) er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Blåleddved

Blåleddved Lonicera caerulea er vurdert å ha svært høy risiko SE.

Legesteinkløver

Legesteinkløver Melilotus officinalis er vurdert til kategorien svært høy risiko SE

Spiraea xrubella

Spiraea xrubella er vurdert til svært høy risikoSE.

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er vurdert til å ha svært høy risiko SE. 

Vrifuru

Vrifuru Pinus contorta er vurdert til å utgjøre svært høy risiko SE i norsk natur.

Hybridbarlind

Hybridbarlind Taxus x media – hybriden mellom vår hjemlige barlind (Taxus baccata) og japansk barlind (Taxus cuspidata) er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø Impatiens glanduliferaer vurdert til kategorien svært høy risiko​.

Spansk kjørvel

Spansk kjørvel Myrris odorata er vurdert å utgjøre svært høy risiko SE.

Berlinerpoppel

Berlinerpoppel Populus ×berolinensis, vurdert til lav risiko LO

Hagelupin

Hagelupin Lupinus polyphyllus er vurdert til å utgjøre svært høy risiko SE.

Kanadagullris 

Kanadagullris Solidago canadensis er vurdert å ha svært høy risiko SE.

Rødhyll 

Rødhyll Sambucus racemosa er vurdert å utgjøre svært høy risiko SE.

Moskusfe

Moskusfe Ovibos moschatus er vurdert til lav risiko LO

Mårhund

Mårhund Nyctereutes procyonoides er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Villsvin

Villsvin Sus scrofa er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Mink

Mink Neovison vison  er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Vilkår for å bruke bildene

Alle bilder på denne siden har Creative Commons-lisens. Vilkårene for bruk av hvert bilde står oppgitt i lisensen.

Bildene kan vederlagsfritt benyttes slik de er av journalister og andre – forutsatt at du krediterer med opphavsperson, utgiver og lisens (alle tre må nevnes dersom de er oppgitt). Dersom mediet tillater det, så vil det være optimalt å også legge inn en lenke til lisensen.

Eksempel på riktig kreditering:
Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning, lisens: CC BY 4.0

(Arnstein Staverløkk er opphavsperson, Norsk institutt for naturforskning er utgiver og lisensen er CC BY 4.0) 

Bildene kan også endres, forutsatt at du oppgir hvilke endringer som er gjort. NB: Dersom du bruker et bilde med CC BY-SA-lisens i et nytt verk, så er det et krav at det nye verket får samme lisens som det opprinnelige.

Slik finner du opphavsperson, utgiver og lisens