Gymnopilus luteofolius

Soppen Gymnopilus luteofolius er vurdert til kategorien potensielt høy risiko PH

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er vurdert til å ha svært høy risiko SE. 

Pukkellaks

Pukkellaks Oncorhynchus gorbuscha er vurdert til kategorien høy risiko SE for fastlands-Norge. For Svalbard, der arten er en dørstokkart, er pukkellaks vurdert til lav risiko LO

Mørk jordhumle

Mørk jordhumle Bombus terrestris​ er en regionalt fremmed art vurdert til svært høy risiko SE.

Villsvin

Villsvin Sus scrofa er vurdert til å utgjøre høy risiko i norsk natur.

Latterfrosk

Latterfrosk Pelophylax ridibundus er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Rødalgen gracilaria vermiculophylla

Rødalgen gracilaria vermiculophylla er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Rødalgen Antithamnion nipponicum

Rødalgen Antithamnion nipponicum er vurdert til å utgjøre lav risiko LO

Hybridfrosk

Hybridfrosk Pelophylax esculentus er vurdert til kategorien svært høy risiko

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø Impatiens glanduliferaer vurdert til kategorien svært høy risiko​.

Sandfirfisle

Sandfirfisle Lacerta agilis er en dørstokkart. Arten er vurdert til kategorien ingen kjent risiko NK.

Svartmunnet kutling

Svartmunnet kutling Neogobius melanostomus er vurdert til å utgjøre svært høy risiko SE.

Mort

Mort Rutilus rutiluser vurdert til å utgjøre høy risiko HI.

Hagelupin

Hagelupin Lupinus polyphyllus er vurdert til å utgjøre svært høy risiko SE.

Billen Phyllobius intrusus

Billen Phyllobius intrusus er vurdert til å utgjøre potensielt høy risiko PH.

Liljebille

Liljebille Lilioceris lilii er vurdert til potensielt høy risiko PH.

Argentinamaur

Argentinamaur Linepithema humileer vurdert til å utgjøre høy risiko HI.

Azteca flavigaster (i slekten aztekermaur)

Azteca flavigaster (i slekten aztekermaur) er ikke vurdert i 2018 fordi arten er utenfor avgrensningen.

Spøkelsesmaur

Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum er ikke vurdert i 2018 fordi arten er utenfor avgrensningen.

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl Arion vulgaris er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Boakjølsnegl

Boakjølsnegl Limax Maximus er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Vandrepollsnegl

Vandrepollsnegl Potamopyrgus antipodarum er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Signalkreps

Signalkreps Pacifastacus leniusculus er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Krepsdyret Mysis relicta

Krepsdyret Mysis relicta er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Snøkrabbe

Snøkrabbe Chionoecetes opilio er vurdert til kategorien potensielt høy risiko PH for fastlands-Norge, og svært høy risiko SE for Svalbard.

Mnemiopsis leidyi (Amerikansk lobemanet) 

Mnemiopsis leidyi (Amerikansk lobemanet) er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Villsvin

Villsvin Sus scrofa er vurdert til kategorien høy risiko HI.

Moskusfe

Moskusfe Ovibos moschatus er vurdert til lav risiko LO

Mårhund

Mårhund Nyctereutes procyonoides er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Mink

Mink Neovison vison  er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Mandarinand

Mandarinand Aix galericulata er vurdert til kategorien ingen kjent risiko NK.

Kanadagås 

Kanadagås Branta canadensis er vurdert til kategorien svært høy risiko SE.

Knoppand

Knoppand Cairina moschata er vurdert til ingen kjent risiko NK

Phytophthora sp.

Phytophthora sp. (planteparasitter). I alt 16 ulike arter i slekta Phytophthora er vurdert. Alle unntatt to arter, er vurdert til å utgjøre en risiko. Fem arter er vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko. Blant disse er greindreper Phytophthora ramorum.

Les også: Planteparasitter - en økende trussel for norsk natur

Phytophthora sp.

Phytophthora sp. (planteparasitter). I alt 16 ulike arter i slekta Phytophthora er vurdert. Alle unntatt to arter, er vurdert til å utgjøre en risiko. Fem arter er vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko. Blant disse er greindreper Phytophthora ramorum.

Les også: Planteparasitter - en økende trussel for norsk natur

Vilkår for å bruke bildene

Alle bilder på denne siden har Creative Commons-lisens. Vilkårene for bruk av hvert bilde står oppgitt i lisensen.

Bildene kan vederlagsfritt benyttes slik de er av journalister og andre – forutsatt at du krediterer med opphavsperson, utgiver og lisens (alle tre må nevnes dersom de er oppgitt). Dersom mediet tillater det, så vil det være optimalt å også legge inn en lenke til lisensen.

Eksempel på riktig kreditering:
Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning, lisens: CC BY 4.0

(Arnstein Staverløkk er opphavsperson, Norsk institutt for naturforskning er utgiver og lisensen er CC BY 4.0) 

Bildene kan også endres, forutsatt at du oppgir hvilke endringer som er gjort. NB: Dersom du bruker et bilde med CC BY-SA-lisens i et nytt verk, så er det et krav at det nye verket får samme lisens som det opprinnelige.

Slik finner du opphavsperson, utgiver og lisens