Navneredaktører

Oversikt over redaktørene som bidrar i navnearbeidet

Organisasjon Redaktør Artsgrupper(r) Virketid
Havforskningsinstituttet Otte Bjelland fisker 2014-2016
NHM Katriina Bendiksen og Karl-Henrik Larsson sopper 2014-2016
NHM Einar Timdal lav 2014-2016
NHM Lars Ove Hansen vepser (minus broddvepser), gresshopper, saksedyr og kakerlakker 2014-2016
NHM Leif Aarvik sommerfugler 2014-2016
NHM Geir Søli tovinger 2014-2016
NHM Wenche Eikrem mikroalger 2014-2016
NINA Anders Endrestøl nebbmunner 2014-2016
NINA Frode Ødegaard broddvepser (Hymenoptera, Aculeata) og biller 2014-2016
NINA Sandra Åström edderkopper, mosskorpioner og vevkjerringer 2014-2016
NTNU Vitenskapsmuseet Dag Dolmen amfibier og reptiler 2014-2016
NTNU Vitenskapsmuseet Kristian Hassel moser 2014-2016
NTNU Vitenskapsmuseet Torkild Bakken flerbørstemarker 2014-2016
Rådgivende Biologer AS Erling Brekke hjuldyr  2014-2016
UiB, Institutt for biologi Kjersti Sjøtun makroalger  2014-2016
UiB, Institutt for biologi Hans Tore Rapp svamper  2014-2016
UiB, Institutt for biologi Henrik Glenner rankefotinger (Cirripedia) og storkrepsgruppen Cumacea (halekrepser) (sistnevnte delt med Kenneth Meland) 2014-2016
UiB, Institutt for biologi Kenneth Meland storkrepsgruppene Mysida, Lophogastrida og Cumacea (sistnevnte delt med Henrik Glenner) 2014-2016
UiB, Institutt for biologi Torleif Brattegard storkrepsgruppene Leptostraca, Decapoda og Isopoda 2014-2016
Universitetsmuseet - UiB Per Djursvoll mangefotinger 2014-2016
Universitetsmuseet - UiB Trond Andersen vårfluer, steinfluer, døgnfluer, øyenstikkere 2014-2016
Universitetsmuseet - UiB Manuel Malaquias bløtdyr 2014-2016