SEM (scanning electron microscope)-bilde av Archaeorhizomycetes funnet i Sverige.

Archaeorhizomycetes er en klasse innen rekken sekksporesopper Ascomycota. Denne soppgruppen har nylig blitt oppdaget, og den mangler et norsk navn. De danner ikke fruktlegemer, men er likevel tilstede i jordsmonnet. Ettersom denne soppgruppen har blitt funnet i Sverige, er det sannsynlig at den også finnes i Norge.

Ettersom soppgruppen Archaeorhizomycetes ikke danner overjordiske strukturer eller fruktlegemer, er de vanskelige å oppdage, og det er sannsynligvis derfor de ikke var kjent før 2011. I starten av 2020 var kun to arter Archaeorhizomycetes kjent, begge funnet i Sverige. I løpet av prosjektperioden skal mange naturtyper undersøkes, fra havnivå og opp på fjellet. For å finne disse soppene skal prosjektdeltakerne ta jordprøver og prøver fra planterøtter, og se om de finner sopp der. For å påvise og kartlegge Archaeorhizomycetes kommer soppene til å bli dyrket fram i laboratorium, DNA-sekvensert og mikroskopert.

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke arter eller overordnete artsgrupper som finnes i Norge, og vurdere deres diversitet og utbredelse. Det er sannsynlig å finne både nye arter og overordnede artsgrupper som er nye for Norge og for vitenskapen. Prosjektet kan bidra til å bygge opp fagmiljøet på Archaeorhizomycetes i Norge, og spre kunnskap om den hittil ukjente soppgruppen til allmennheten.

Archaerhizomycetes fra Sverige. SEM (scanning electron microscope)-bilde. Målestokken viser 10 mikrometer.