Plassering i
NiN-systemet
NiN-kart

Viser utbredelsen av grunntypen

Defineres av

Skalaene viser grunntypens plassering langs landskapsgradientene.

Beskrivelse av grunntypen
Bilder