GBIF (Global Biodiversity Information Facility) har utarbeidet en ordbok for begreper og definisjoner som er brukt i arbeid med navn og biologisk nomenklatur. Boka er et svært nyttig hjelpemiddel for interesserte.