Artsdatabanken vurderer hvilken økologisk risiko fremmede arter utgjør i norsk natur.

Søk i fremmede arter

 

 

Innsikt