Gjennom Artsdatabankens varslingstjeneste kan du få varsel om funn av fremmede arter. Du abonnerer på tjenesten, og varslene kommer på e-post.

I varslingstjenesten velger du hvilke arter du vil bli varslet om når nye observasjoner blir rapportert i Artsobservasjoner eller når nye datasett blir lastet opp til Artskart. Du kan begrense varslet til geografiske områder som fylke eller kommune, og velge hvor ofte du vil bli varslet.

Få tidlig varsling om fremmede arter

Gjennom Artsdatabankens varslingstjeneste kan du få varsel om funn av fremmede arter. Du abonnerer på tjenesten, og varslene kommer på e-post.

Abonner på varslingstjenesten: