Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlige kjente arter. I tillegg lyses det ut tilskudd til nettverkstiltak.

Tildeling av tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2024

Det kom i år inn 21 søknader om tilskudd for totalt kr 69,868 millioner. I styremøtet 15. februar fordelte styret kr 22,170 millioner for perioden 2024-2027. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Se oversikt over alle innkomne søknader nederst på siden.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Kvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans var avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering. 

Ekspertpanelet har for denne utlysningsrunden vært:

  • Christer Erséus, prof. emeritus ved Göteborgs universitet
  • Thomas Pape, ass. prof. ved Statens naturhistoriske museum, Universitetet i København
  • Henrik Nilsson, universitetslektor ved Göteborgs universitet

Artsprosjektets rådgivende gruppe har følgende sammensetning:

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2025, 2026 og 2027. Alle søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn eller avslag), få tilsendt den skriftlige vurderingen av søknaden. Søkere som ikke er nevnt i listen under vil få avslag.

Disse syv prosjektene får innvilget støtte:

Artsgruppe Institusjon Prosjekttittel
Sopp Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Mapping unchartet diversity II: Arthoniomycetes, Leotiomycetes and Sordariomycetes
Alger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Unveiling the rich hidden diversity of microfilamentous marine green algae (Chlorophyta) in Norway
Vepser NTNU Vitenskapsmuseet ICHNOR - A survey of selected subfamilies of Darwin wasps in Norway (Hymenoptera: Ichneumonidae)
Amfipoder Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Species Mapping, delimintation and Description - cryptic Norwegian Amphipods (MADAM)
Marine invertebrater Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo MeioSkag - Meiofauna and interstitial fauna of four lophotrochozoan groups of the Skagerrak
Marine invertebrater Norges arktiske universitetsmuseum UiT Scalidophora of Norway
Moser NTNU Vitenskapsmuseet Alpine bryophytes of Norway, exploring new areas and barcoding the species diversity II

 

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2024

Artsdatabanken fikk inn 21 søknader til årets utlysning av tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter. Søknadene vil gå igjennom en omfattende vurdering, før det fattes vedtak om hvilke søknader som får tilsagn om støtte eller ikke i midten av februar 2024.

Liste over innkomne søknader:

Tittel Institusjon Artsgruppe

Species Mapping, delimitation and Description – cryptic Norwegian Amphipods (MADAM)

Universitetsmuseet i Bergen, UiB Amfipoder

Alpine microfungi in Norway

Norsk institutt for naturforskning Sopp

Wood-inhabiting fungi in widely spread Rosaceae trees

Norsk institutt for bioøkonomi Sopp

MeioSkag - Meiofauna and interstitial fauna of four lophotrochozoan groups of the Skagerrak

Naturhistorisk museum, UiO Marine invertebrater

The cryptic biodiversity of terrestrial gastropods in northern Norway

UiT Norges arkitske universitetsmuseum Bløtdyr

Four dipteran families, one region - superfamily Chironomoidea of Northern Norway

UiT Norges arktiske universitetsmuseum Tovinger

Alpine bryophytes of Norway, exploring new areas and barcoding the species diversity II

NTNU Vitenskapsmuseet Moser

Molluscs from chemosynthesis-based ecosystems in Norwegian waters (CheMo)

Universitetet i Bergen Bløtdyr

Unravelling the species diversity and distribution of Norwegian Grass Flies (Diptera: Chloropidae) with Integrative Methods

NTNU Vitenskapsmuseet Tovinger

ICHNOR – A survey of selected subfamilies of Darwin wasps in Norway (Hymenoptera: Ichneumonidae)

NTNU Vitenskapsmuseet Vepser

Mapping unchartet diversity 2: Arthoniomycetes, Leotiomycetes and Sordariomycetes

Naturhistorisk museum, UiO Sopp

Mesostigmata of Important Norwegian Forest Types (MesoINFO)

Høgskolen i Innlandet Midd

CHILL: Charting Hidden Invertebrates: Locating Less-known aquatic diversityin the Arctic

Naturhistorisk museum, UiO Marine invertebrater

Unveiling the rich hidden diversity of microfilamentous marine green algae (Chlorophyta) in Norway

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet Grønnalger

Scalidophora of Norway

UiT Norges arktiske universitetsmuseum Marine invertebrater

Gall midges phase II

Naturhistorisk museum, UiO Tovinger

Discovering the Hidden World: Cataloging Norway's Hyperbenthic Invertebrates (HYPERS)

Akvaplan-NIVA Marine invertebrater

Challenging taxa of gelatinous zooplankton (CHANGEZ)

Universitetsmuseet i Bergen, UiB Marine invertebrater

Delimitation, diversity and distribution of species in the enigmatic fungal genus Scutellinia

Universitetet i Oslo Sopp

Caddisflies in neglected habitats

NTNU Vitenskapsmuseet Vårfluer

NeoDeer: Mapping the diversity of Neocallimastigomycota anaerobic fungi within the digestive tract of wild deer

Universitetet i Oslo Sopp

 

Tilskudd til nettverkstiltak 2023-2024

Artsdatabanken fikk inn seks søknader til utlysningen av tilskudd til nettverkstiltak. Fire av disse ble innvilget støtte:

Tittel Institusjon
The Norwegian forest funga - networking across borders, generations, and sectors (NorForFun) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Internasjonal workshop på Icheumonoidea 2024 Stavanger museum
Educating Biodiversity (EDUDIV): fostering ForBio’s network of higher educational courses  Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Scale insects of Norway- A Network Building Workshop Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen