Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlige kjente arter. I tillegg lyses det ut tilskudd til nettverkstiltak.

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2024

Artsdatabanken åpner for søknader til taksomonisk kartlegging av dårlig kjente arter 2024. Utlysningen finner du her:

Utlysning av tilskudd til taksonomisk kartlegging av arter 2024

Tilskudd til nettverkstiltak 2023-2024

Artsdatabanken fikk inn seks søknader til utlysningen av tilskudd til nettverkstiltak. Søknadene vil være ferdig behandlet av Artsdatabanken innen den 6. oktober 2023. Følgende søknader er under behandling:

Tittel Institusjon
ArtsVerket: Workshop og nettverk for kunnskapsdeling om marine sårbare Havforskningsinstituttet
Workshop om naturverdier i planprosesser iht. plan- og bygningsloven Universitetet i Sør-Norge
The Norwegian forest funga - networking across borders, generations, and sectors (NorForFun) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Internasjonal workshop på Icheumonoidea 2024 Stavanger museum
Educating Biodiversity (EDUDIV): fostering ForBio’s network of higher educational courses  Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Scale insects of Norway- A Network Building Workshop Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2023

Det kom i år inn 27 søknader om tilskudd for totalt kr 90,703 millioner. I styremøtet 16. februar fordelte styret kr 20,986 millioner for perioden 2023-2026. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme. 

Se oversikt over alle innkomne søknader nederst på siden. 

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Kvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans var avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering.  

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2024, 2025 og 2026. Alle søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelet og prosjektgruppens vurdering av søknaden. Søkere som ikke er nevnt i listen under vil få avslag. 

Disse seks prosjektene får innvilget støtte: 

 

Artsgruppe  Institusjon  Prosjekttittel 
Leddormer  Universitetsmuseet i Bergen, UiB  Marine Annelid Diversity in Arctic Norway - MAnDAriN 
Eggsporesopper  Norsk institutt for vannforskning  Characterising Oomycetes in Brown Algae along the Norwegian Coast (OOMYCOAST) 
Mosdyr  Naturhistorisk museum, UiO  Digitizing bryozoans: a largely undocumented phylum in Norway (NorDigBryo) 
Marin sopp  Universitetet i Oslo  Mapping the arbuscular mycorrhizal fungi, Glomeromycotina, of Norway 
Hydroider  Universitetsmuseet i Bergen, UiB  Norwegian Arctic Hydrozoa - NOAH 

Universitetsmuseet 

Sopp  Naturhistorisk museum, UiO  iNoLa - Inventory of the Norwegian species of Laboulbeniales associated with beetles, with particular focus on Staphylinoidea