Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
t*
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·de]