Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
m*, v*, s*[VT∙0|c]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
m*, v*, s+[MF∙e|d]
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
v, s+[MF∙e|d]
V9-C-1 kalkfattig semi-naturlig myr
v
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v