Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e, V]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s+[MF·d|e, V]