Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v, s+[KA·e|d]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v