Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
v
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v, s*[KA·a|0], s+[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
m, v, s*[KA·d|e]
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
m, v, s*[KA·d|e]
V12-C-3 grøftet nedbørsmyr
v