Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
vanlig art[BN,SB]
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
vanlig art
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
vanlig art[BN,SB]