Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
s*[KA·c|b]