Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
s*[KA·c|b]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v, s+[KA·e|d]