Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 28
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 28
Antatt antall uoppdagede arter 37
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.