Beskrivelse


Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:


Risikovurderinger

Gjeldende kategori: EN