Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 VU
Global rødliste 2010 LC