Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-8 uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike berg, bergvegger og knauser
tyngdepunktart, svak relativ skilleart[KA·g|f]