Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-4 intermediær leside
v*, s+[UF·c|d], s-[KA·d|c]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·d|c],s-[UF·e|f]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·d|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s*[KA·b|a]
Se fler