Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[KA·h|g]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·g|h]
V5-C-1 svak varmkilde
v
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s*[KA·f|e]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
Se fler