Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-2 ettårsdriftvoll
s-[VF·f|e]
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v