Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-8 uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike berg, bergvegger og knauser
v, s+[KA·g|f]
T1-C-10 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt forblåst berg
v
T13-C-7 sterkt kalkrik grov ur
v*, s+[KA·g|f]