Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-9 lyngskog
m[O3-O2], v[O2–O3]
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
m*, v*[O3,MR–Tr]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
m[O2-O3,SF-Tr]
T28-C-1 kalkfattig polarørken
v
T4-C-13 lavskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m[O3–O2], v*[O3–O2]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
m[O1-02]
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v[S,V,M,N]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
s*[KA·d|e]
Se fler