Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Prosternon tessellatum
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene: