Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 300
Limniske 0
Terrestriske 300
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 29
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder