Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 55
Limniske 0
Terrestriske 55
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder