Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
s-[KA·c|b]
T1-C-5 lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike intermediære nakne berg
v, s-[UE·c|d]
T13-C-12 intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur
s-[KA·c|b]