Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 29
Limniske 0
Terrestriske 29
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.