Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[KA·h|g],s-[UF·d|c]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·h|g]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
s+[KA∙h|g, NB]