Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 40
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 40
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.