Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Oedemera lurida
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC