Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.