Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s*[KA∙e|f]
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
s-[KA∙c|d], s-[UF∙c|d]
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v, s-[KA∙c|d]