Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v, s-[KA·e|f]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T14-C-2 kalkrik rabbe
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·e|f],s-[UF·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·e|f]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
s-[SV·d|e]
Se fler