Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 26
Limniske 16
Terrestriske 0
Marine 10
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.