Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 628
Limniske 8
Terrestriske 620
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 172
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder