Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s-[SS∙e|d]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
V5-C-1 svak varmkilde
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d], s*[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],s-[UF·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·d|c]
10