Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s-[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v