Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-8 uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike berg, bergvegger og knauser
s-[KA·g|f]