Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
svak relativ skilleart, [SS∙d|c][N]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
tyngdepunktart[N]