Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 20
Limniske 0
Terrestriske 20
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.