Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-13 lavskog
m*, v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
m, v
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[KA·c|d]
7