Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-13 lavskog
m, v*
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s+[KA·g|h]
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
m, v
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s+[KA·g|h]
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
10