Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
V7-C-2 kalkrik permafrost-våtmark
v, s+[KA·g|f]
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
s*[KA·g|f]