Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 10
Limniske 5
Terrestriske 5
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 90
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.